BioMed Proofreading
i USA är ett ledande företag inom korrekturläsning och manusgranskning av engelsk text som fokuserar på biomedicinska manuskript. Vi består av en grupp korrekturläsare och redigerare som också är medicinska- och life scienceexperter och författare och referenser av biomedicinska...
 
 
Våra korrekturläsnings- och manusgranskningstjänster inkluderar, men är inte begränsade till, genomgång av texten och göra rättelser eller noggranna bearbetningar med uppmärksamhetl...
 
 
Våra priser grundar sig på antalet ord i orginalmanuskriptet, svårighetsgrad, ämne och format på manuskriptet samt slutdatum och andra speciella önskemål. Lägsta avgiften...
 
 
Omsättningstiden för redigering av ett manuskript beror huvudsakligen på originalets kvalitet och längd. De flesta vetenskapliga manuskript av standardtyp returneras inom 3 dagar...
 
 
Rats were sacrificed killed at different time points followingof reperfusion. Left hemispheric Ffrontal and parietal lobe cortex tissues on the left hemisphere (6 to 11 mm fromto the tip of ...
 
 
Företag | Våra tjänster | Priser | Omsättning | Exempel | Omdömen
BioMed Proofreading,
Crown Centre, Suite 60093, 5005 Rockside Road, Cleveland, Ohio 44131, USA. Phone: 440-584-0186.
Copyright (C) BioMed Proofreading, LLC. 2003- . All Rights Reserved