BioMed Proofreading
is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van het corrigeren en redigeren van Engelse teksten dat gevestigd is in de VS en dat zich richt op biomedische manuscripten. Ons team bestaat uit correctors en redacteuren die tevens deskundig zijn op medisch en biowetenschappelijk gebied en die daarnaast ook ....
 
 
Onze correctie- en redactiediensten bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het nakijken van de tekst en het doorvoeren van correcties en nauwkeurige wijzigingen, waarbij onze aandacht ...
 
 
Onze prijzen zijn gebaseerd op het aantal woorden in het originele manuscript, de moeilijkheidsgraad, de aard en het format van het manuscript, en de deadline, alsook enig speciaal...
 
 
De doorlooptijd voor het redigeren van een manuscript zal grotendeels afhangen van de originele kwaliteit en de lengte ervan. De meeste standaard wetenschappelijke manuscripten worden...
 
 
Rats were sacrificed killed at different time points followingof reperfusion. Left hemispheric Ffrontal and parietal lobe cortex tissues on the left hemisphere (6 to 11 mm fromto the tip of ...
 
 
Bedrijf | Onze diensten | Tarieven | Doorlooptijd | Voorbeelden | Testimonia
BioMed Proofreading,
Crown Centre, Suite 60093, 5005 Rockside Road, Cleveland, Ohio 44131, USA. Phone: 440-584-0186.
Copyright (C) BioMed Proofreading, LLC. 2003- . All Rights Reserved